เปิดทำการทุกวันจันทร์ - เสาร์  เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์)

สินค้า


สถิติ
เปิดเมื่อ20/07/2015
อัพเดท15/02/2019
ผู้เข้าชม244851
แสดงหน้า376640

บทความ

ทำไมต้องพลังงานแสงอาทิตย์

ทำไมต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 


 

 

พลังงานแสงอาทิตย์ดียังไง
พลังงานแสงอาทิตย์ดียังไง


1. ทำไมต้องเป็นพลังงานแสงอาทิตย์        พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันก็มีการพึ่ง/การใช้พลังงานอย่างมากยิ่งมนุษย์ต้องการ
ความสะดวกสบายก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้น
        ด้านความร้อน และไฟฟ้าแหล่งกำเนิดพลัง คือ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าชธรรมชาติ เชื้อเพลิง นอกจากจะมีจำกัด
แล้วยังคงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
        และทำลายชั้นบรรยาอากาศอีกด้วย แนวทางปัจจุบันนี้บางประเทศพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นทดแทน
เช่น จากพลังงานนิวเคลียร์ ความร้อนใต้พิภพ
        พลังงานลม คลื่น และแสงอาทิตย์ในจำนวนของพลังงานใหม่ เหล่านี้ พลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างจะเด่นกว่าสิ่งอื่น ๆ
ฉะนั้นการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่สำคัญ และแนวโน้มนี้ค่อนข้างจะเด่นชัด

 

 

2. เซลล์แสงอาทิตย์ คืออะไร

  
         คืออุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ซึ่งประยุกต์ใช้คุณสมบัติของการกึ่งตัวนำเมื่อมีแสงกระทบในการแปลง        
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า  เซลล์แสงอาทิตย์ที่พัฒนาและใช้งาน ในปัจจุบันทำจากธาตุ silicon
ที่มีอยู่มากมายเหลือใช้

 

 

3. จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์คืออะไร


   1. แหล่งต้นกำเนิดพลังงาน คือ ดวงอาทิตย์และไม่มีวันหมด และไม่มีวันหมด และไม่มีค่าใช้จ่าย
   2. เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด ไม่เกิดมลพิษ ขณะใช้งานจึงไม่มีการปล่อยมลพิษและของเสีย
   3.ไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่ก่อมลพิษด้านเสียง
   4. เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่มีสิ่งใดการเคลื่อนไหวขณะใช้งาน จึงไม่เกิดการสึกหรอ ต้องการการ                          
       ดูแลรักษาน้อยมาก
   5. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก
   6. ผลิตที่ไหนใช้ที่นั้น อายุการใช้งานยืนยาว 25-30 ปี

 

4. ติดตั้งได้ที่ไหนบ้างมีกี่แบบ

 

        การติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคา โรงรถ หรือบนพื้นดาดฟ้าของตัวตึก ตัวแผ่นโซลาร์เซลล์        
ขนาด 2 ตารางเมตรมีน้ำหนัก เพียง 21 กิโลกรัมทำให้ไม่เป็นภาระต่อโครงสร้างมากนักในกลุ่มบ้านอยู่อาศํย
ที่ติดตั้งไม่เกิน 10kw ไม่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาติดัดแปลงอาคาร 

 

        การติดตั้งมีสามแบบ หลักๆ ได้แก่ การติดตั้ง แบบ ออนกริด(On grid) ,ออฟกริด( Off grid),ไฮบริด (Hybrid)

 

 

                                                                                                          

                   

                                                                                              

         


  ออนกริด(On grid) หรือระบบเชื่อมต่อสายส่ง เหมาะสำหรับที่ทีมีการเชื่อมต่อสายส่งอยู่แล้ว แต่ต้องการลดค่าไฟฟ้า
หรือผลิตเพื่อขายการไฟฟ้า ในแต่ละเดือนกระแสไฟฟ้าที่ผลิดได้สามารถน้ำมาใช้ได้ทันทีปัจจุบันต้นทุนใน
การติดตั้งถูกลงมากทำให้คุ้มทุนได้ใน 6- 7 ปี

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                       

 

       
          ออฟกริด(Off Grid) หรือระบบแยกเดี่ยว เหมาะสำหรับที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
จำเป็นต้องเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ลงแบตเตอร์รี่ มีต้นทุนการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่สูงกว่ามาก
เพราะต้องใช้แบตเตอร์รี่ 
แบบ deep cycle ซึ่งมาราคาแพงและมีอายุการใช้งาน ประมาณ 5 ปี

 

 

                                                                                                     

 

           
           ไฮ บริด(Hybrid)  หรือระบบผสมผสานเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้าในตอนกลางวัน
เมื่อมีการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกนำไปชาร์จลงแบตเตอร์รี่และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตมาใช้ในตอนกลางวัน โดยจะมีตัว
inverter เป็นตัวกลางในการเลือกใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน เมื่อถึงตอนกลางคืนก็จะนำไฟฟ้าที่ชาร์จเก็บใว้ในแบตเตอร์รี่
ออกมาใช้หากไฟฟ้าจากแบตเตอร์ไม่เพียงพอจึงจะดึงไฟฟ้า จากสายส่งเข้ามาช่วย ในระบบนี้หากมีการดับไฟฟ้า
จากสายส่งก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้หรือดึงจากแบตเตอร์รี่

 

5.จะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องเลือกขนาดติดตั้งเท่าไร

 

        ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตเพื่อขายไฟฟ้าและประหยัดไฟฟ้าโดยทั่วไปแล้วมีอยู่ 3 ขนาดคือ
บ้านพักอาศัย อาคารพานิชโรงงานขนาดกลาง และ โรงงานขนาดใหญ่

             1.บ้านพักอาศัย ติดตั้งได้ไม่เกิน 10 kw

             2.อาคารพานิช หรือโรงงานขนาดเล็กติดตั้งมากกว่า 10 kw แต่ไม่เกิน 250 kw

             3.โรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ติดตั้งได้มากกว่า 250 kw แต่ไม่เกิน 1000kw

 


        ส่วนการผลิตเพื่อประหยัดไฟฟ้านั้นให้ดูที่ปริมาณการใช้ของแต่ละเดือน(ดูที่จำนวนหน่วยที่ใช้) ซึ่งไม่ควรผลิต
ได้มากกว่าที่ใช้ ทั้งนี้เพราะหากไฟฟ้าที่ผลิตได้มากกว่าที่เราใช้ในตอนกลางวัน จะทำให้มิเตอร์หมุนย้อนกลับ
ถ้าเราติดมากไปอาจทำให้มิเตอร์ติดลบซึ่งจะมีปัญหากับการไฟฟ้าได้ ควรติดให้ประหยัดไฟฟ้าลงซํก 50-80%
และการที่มิเตอร์หมุนกลับในตอนกลางวันนั้นเมื่อกลับมาบ้านในตอนกลางคืนมี
การเปิดใช้แอร์ มิเตอร์ก็จะหมุนเดินหน้ากลับมา